Telefoonnummer

0487 – 72 63 37

E-mail

info@recoadvies.nl

}

Openingstijden

Ma. t/m Vr.  08:00 – 17.00 uur

Asbestadvies en begeleiding

Naast asbestinventarisaties en asbestverwijderingsbegeleiding kunnen wij u adviseren, begeleiden en ontzorgen bij al uw andere asbestvraagstukken zoals:

De asbeststatus van uw vastgoedportefeuille beheren in een klantportaal
Wij kunnen alle bekende asbestinventarisatierapporten en vrijgavecertificaten voor u beheren in een online klantportaal zodat u altijd een duidelijk overzicht heeft van de asbeststatus van uw bezit.

Het opstellen en monitoren van een asbestbeheersplan
Asbest hoeft niet altijd uit een gebouw of object verwijderd te worden. Door middel van een asbestbeheersplan en het monitoren hiervan kan er voor worden gezorgd dat er geen blootstellingsrisico is voor gebruikers of bewoners van het gebouw of object.

Asbestherkenningscursus voor u of uw medewerkers
Wilt u of uw organisatie meer weten over wat asbest is, hoe het er uit ziet en in welke toepassingen het verwerkt kan zijn? Wij kunnen asbestherkenningscursussen verzorgen voor u en uw medewerkers. Vraag naar de mogelijkheden voor een passend voorstel!

Second opinion
Wilt u een second opinion laten uitvoeren van een bestaand asbestinventarisatierapport? Wij kunnen voor u de bestaande asbestinventarisatie toetsen op de projectlocatie om te kijken of dit overeen komt met de werkelijke situatie. Ook wordt het asbestinventarisatierapport op de huidige wet- en regelgeving getoetst. De resultaten van de second opinion worden in een onafhankelijk en duidelijk rapport van RECO Advies B.V. aangeleverd.

Uitvoeren van risicobeoordeling conform NEN 2991
Een NEN 2991 onderzoek kan worden uitgevoerd in gebouwen of objecten om de risico’s van blootstelling aan asbestvezels in kaart te brengen.

Tijdens een risicobeoordeling conform NEN 2991 worden er kleefmonsters genomen en luchtmetingen uitgevoerd om hiermee het potentiële en actuele blootstellingsrisico in een gebouw of object te bepalen. De genomen kleef- en luchtmonsters worden door middel van Scanning Elektronen Microscopie (SEM) geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium.

Met de onderzoeksresultaten wordt een rapport opgesteld met duidelijk advies om het mogelijk aanwezige blootstellingsrisico te saneren of te beheersen.

Interessante artikelen op Linkedin

Wij schrijven regelmatig interessante artikelen over asbest en aanverwante zaken en publiceert die dan op LinkedIn.